Ads 468x60px

15 May 2017

آیا آخوندها این را درک نموده اند که نوع سیستم پوسیده ای اسلامی شکست خورده و برای جامعه ای ایران جوابگو نیست؟؟ نه نه رای نمیدهم رای من برچیدن این نظام جانی است.آیا آخوندها این را درک نموده اند که نوع سیستم پوسیده ای اسلامی شکست خورده و برای جامعه ای ایران جوابگو نیست؟؟ نه نه رای نمیدهم رای من برچیدن این نظام جانی است.
 در نظام جمهوری جنون اسلامی اعدام و شکنجه های وحشیانه و خفغان و سرکوب آزادی و سلب آزادی از مردم است.

No comments:

Post a Comment

 
 
Blogger Templates