Ads 468x60px

15 May 2017

🔺فایل صوتی از نشست اطلاعات سپاه که با موبایل صدای آن ضبط شده است،ترس شدید نیروهای امنیتی از قیام 🔊اگر تجمع اولیه راجمع نکنیم ثانیه به ثانیه به تعداد مردم اضافه خواهدشد وکار تمامه🔺فایل صوتی از نشست اطلاعات سپاه که با موبایل صدای آن ضبط شده است،ترس شدید نیروهای امنیتی از قیام
🔊
اگر تجمع اولیه راجمع نکنیم ثانیه به ثانیه به تعداد مردم اضافه خواهدشد وکار تمامه

No comments:

Post a Comment

 
 
Blogger Templates